Powiśle "Przywróćmy Miastu Rzekę"
2013
Powierzchnia: 186 000 m2
Lokalizacja: Wybrzeże Kościuszkowskie
Inwestor: Inwestor Prywatny

Zespół: Tomasz Karpiński, Arkadiusz Wróblewski, Małgorzata Krukowska

Współpraca:

„Przywróćmy Miastu Rzekę” to nasza inicjatywa, mająca na celu wywołanie na nowo dyskusji o zagospodarowaniu brzegów Wisły, i doprowadzenie do zmian w prawie miejscowym, bo miasto to nasze wspólne dobro. To nasza kontrpropozycja dla sugerowanego przez Miasto kierunku rozwoju. Teren objęty koncepcją zagospodarowania położony jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki i nadrzecznych bulwarów. Jest znakomicie skomunikowany z miastem – stacja metra, przystanki autobusowe i tramwajowe, przystań pasażerska - będą w przyszłości przyciągać rzesze użytkowników. Wobec powyższego, przedmiotowy teren spełnia wszelkie kryteria budowy obiektów użyteczności publicznej najwyższej klasy. Powinny znaleźć się tu rozmaite instytucje kultury, nauki, administracji oraz miejsca lokalizacji usług ponadlokalnych, takich jak: hotele i biura klasy premium. Pierwszą jaskółką jest Centrum Nauki „Kopernik”, ulokowane tuż nad samą Wisłą. Proponowana zabudowa lewego brzegu Wisły w zamyśle będzie stanowić tzw. warszawski „water-front”.

Teren opracowania został podzielony na trzy obszary: nauki, kultury oraz usług. Obiekty nauki: związane z Uniwersytetem Warszawskim, znajdą się pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Karową a Centrum Nauki Kopernik. Zgodnie z propozycjami, zawartymi w wytycznych do konkursu na bulwary, projekt przewiduje powstanie dwóch gmachów, mieszczących nowe instytucje U.W. Teren edukacji i nowych technologii: to budynki od CNK, poprzez budynek na miejscu zredukowanego Parku Odkrywców, aż do budynku stojącego pomiędzy pasami drogi dojazdowej na Most Świętokrzyski. Teren kultury: rozciąga się od projektowanego placu nad stacją metra „Powiśle” do mostu kolejowego. W naszym zamyśle znajdą się tu potrzebne miastu nowe obiekty kultury m.in. sala koncertowa, klub jazzowy. Przewidywane jest powstanie obiektu towarzyszącego wybudowanej w przyszłości przystani pasażerskiej, jak np. dworzec wodny. Teren usług: obszar położony jest między zjazdami z Mostu Poniatowskiego a przedłużeniem ulicy S. Jaracza. Składa się z czterech obiektów. Pierwszym jest zespół usytuowany między zjazdem z mostu Poniatowskiego a mostem kolejowym. Drugi zespół znajduje się po przeciwnej stronie nasypu kolejowego i sięga do przedłużenia ulicy Jaracza. Projekt przewiduje zaadaptowanie konstrukcji mostu dla potrzeb połączenia obydwu budynków.