Osiedle Wyszków
2019, konkurs
Powierzchnia: 139 682 m2
Lokalizacja: Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej
Inwestor: Inwestor Prywatny

Zespół: Tomasz Karpiński, Arkadiusz Wróblewski, Beata Ławnicka

Współpraca: PEAK Piotr Pietruczak

Mocną stroną Wyszkowa jest jego dobre skomunikowanie z Warszawą - korzysta z tego wiele osób podejmujących pracę w stolicy, ale zamieszkujących w Wyszkowie. Korzystają oni z dwóch połączeń - kolejowego i samochodowego. Osiedle w Wyszkowie to dobre miejsce do mieszkania dla tych, którzy pragną spokoju na codzień, jednak bez zupełnej izolacji od miejskiego gwaru. Przestrzeń wewnętrzną Osiedla definiują trzy zespoły zabudowy, dwa z nich - północny i południowy zostały zaprojektowane w oparciu o zabudowę kwartałową, trzeci zespół – zachodni projektuje się jako kompozycję budynków wolnostojących. Wewnątrz Osiedla zaprojektowano park. U zbiegu zespołów zabudowy północnego i południowego, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej powstał plac osiedlowy z trzech stron obudowany przyległymi doń budynkami. Pomiędzy parkiem i placem zaprojektowano wysokościową dominantę architektoniczną, która stanowi punkt nawigacyjny dla mieszkańców i gości Osiedla. Komunikacja kołowa została ograniczona do minimum. Zaprojektowano główną ulicę obwodową, tzw. „ring” oraz dwa sięgacze. Dzięki temu przestrzeń Osiedla jest bezpieczna i przyjazna mieszkańcom, w szczególności dzieciom. Według badań, ośrodki zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie dzieci są najlepsze do życia dla wszystkich.

Koncepcja zakłada powstanie osiedla, w której nowoczesna architektura przeplata się z terenami zielonymi. Zostaną wydzielone przestrzenie prywatne, półprywatne i ogólnodostępne oraz główne strefy funkcjonalne osiedla, sprzyjające integracji mieszkańców w różnym wieku, tj. wielofunkcyjny park osiedlowy, tereny rekreacyjne, sportowe oraz plac o funkcji usługowo-towarzyskiej. Obecność zieleni podnosi jakość życia i tworzy przyjazny klimat, który zapewni mieszkańcom zdrowe i komfortowe życie. Udział zieleni w strukturze osiedla stanowi 48% całego terenu inwestycji, z czego zieleń publiczna i półpubliczna stanowi 80%, bo zieleń jest dobrem wspólnym. Układ Osiedla został tak zaprojektowany aby droga mieszkańców do lokalnego centrum usługowo-towarzyskiego (plac) prowadziła przez park. Dzięki temu park i plac stają się udziałem wszystkich mieszkańców. Obcowanie ze sobą ludzi w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach buduje wrażliwość i tolerancję na potrzeby innych, wzmacnia wzajemny szacunek, przyczyniając się do budowania silnej wspólnoty. Park został zaprojektowany i wystrefowany tak, aby znalazło się w nim miejsce dla wszystkich mieszkańców: młodszych i starszych dzieci, młodzieży i dorosłych i osób starszych. Znajdziemy tam place zabaw, plażę, miejsce na rodzinny piknik, bulodrom, strefy szachów, ławeczki i małą architekturę. Szczęśliwa wspólnota to taka, w której panuje równowaga społeczna.