Osiedle Szanty
2010
Powierzchnia: 22 926 m2
Lokalizacja: Warszawa, ul. Bełdan
Inwestor: SM Służewiec

Zespół: Tomasz Karpiński, Arkadiusz Wróblewski, Grzegorz Buczek, Bartłomiej Citko, Beata Ławnicka, Aleksandra Wtulich, Katarzyna Żyngiel

Współpraca: Sebastian Łopaciński, KLIMATERM, MEGA, ELAM, ENERGIA NOVA "MAZOWSZE", AZET

Tereny Służewca przy ulicy Modzelewskiego usiane są luźną zabudową. Działki z parkingami naprzeciwko terenu Fortu Służewiec zdecydowano zabudować dwoma podłużnymi budynkami na planie litery L, tworząc tym samym pierzeję ulicy i kontynuację elewacji budynku przy skrzyżowaniu – którego elewacje również objęto modernizacją. Osiedle Szanty koresponduje skalą i kompozycją z okoliczną zabudową, jednocześnie wprowadzając świeżość w osiedla z wielkiej płyty.

Geometryczne, sztywne elewacje z rytmem kwadratowych okien w charakterystycznych ramkach ożywione zostały cytrynowożółtymi spodami balkonów. Układ osiedla dopełniają trzy zielone przestrzenie: "Zieleniec" - zielony plac miejski o funkcji rekreacyjnej, zlokalizowany pomiędzy dwoma budynkami; "Ogród" - zaciszną przestrzeń restauracyjną zintegrowaną z budynkiem południowym; oraz "Park" - siłownię plenerową w północnej części terenu.