Muszlove

Zadaniem projektu było znalezienie formy i estetyki budynku, którego najbliższe otocznie stanowią budynki o bryłach bogatych w formę i elewacjach przesyconych treścią architektonicznego języka.

Bryła budynku została ukształtowana na planie litery „C”, gdzie każde ze skrzydeł ma tę samą ilość sześciu kondygnacji naziemnych. Zaprojektowano budynek bez tektoniki, o kondygnacjach powtarzalnych.

Architekturę oparto o rygorystyczny moduł elewacyjny i zaledwie cztery rodzaje okien.

W budynku występują cztery elewacje modułowe: zachodnia, wschodnia oraz zachodnia i wschodnia elewacja od strony dziedzińca. Są one skonstruowane na zasadzie modułów odwzorowujących mieszkania, znajdujące się na danym fragmencie elewacji. Moduł wyróżniony jest kolorem jasno szarym. Odstępy pomiędzy modułami tworzą białą ramkę przebiegającą wokół nich.

Drugi typ elewacji występujący w tym projekcie to ciemna elewacja ceglana. Podjęto decyzję o użyciu szlachetnego materiału elewacyjnego, odpornego na działanie czasu – ciemno-brązowej cegły elewacyjnej. Cegła podkreśla kubaturę budynku (fragmenty zewnętrze elewacji północnej) oraz południowe szczytowe ściany bocznych skrzydeł budynku. Ceglane płaszczyzny zostały połączone zwieńczeniem budynku optycznie zmniejszającym wysokość bryły.

Projekt tych elewacji opiera się na rytmie okien i równych odstępach pomiędzy nimi.