Miasto Wola

Nadrzędną ideą było zaprojektowanie osiedla, które będzie funkcjonowało na wzór klasycznego modelu miasta zabudowanego kwartałami kamienic, o czytelnej strukturze, od publicznych przestrzeni ulic, deptaków, poprzez kameralne alejki z przewagą zieleni, po prywatne podwórka. Powstało osiedle nie grodzone, z ruchem kołowym ograniczonym do dwóch głównych ulic, powiązanych komunikacyjnie z resztą miasta. W ramach osiedla zaprojektowano 9 budynków, w których liczba lokali mieszkalnych nie przekracza 132. Uznano, że mniejsze budynki w gęstszej zabudowie, tworzące kameralne miejsca spotkań z dala od zgiełku głównej ulicy, będą sprzyjały budowaniu relacji sąsiedzkich w ramach wspólnot mieszkaniowych. Dlatego zespoły usług powstały nie tylko przy głównej ulicy Jana Kazimierza, ale również wewnątrz kwartałów zabudowy.