Mały Rynek w Opolu
2011, 2 miejsce w konkursie SARP
Powierzchnia: 2 000 m2
Lokalizacja: Opole
Inwestor: UM Opole

Zespół: Arkadiusz Wróblewski, Tomasz Karpiński, Anna Dobek, Jan Dowgiałło, Małgorzata Krukowska, Agata Piwowarska, Mateusz Wójcicki

Współpraca:

Mały Rynek W obecnym kształcie Mały Rynek jest przestrzenią całkowicie podporządkowaną ruchowi kołowemu. Jedynym symptomem życia miejskiego jest obecność niewielkiego ogródka piwnego wyciętego z kawałka zdewastowanego trawnika. Na chwilę obecną nie ma najmniejszego powodu aby spędzać czas w przestrzeni Małego Rynku. Nawet pobliska skarpa u podnóża Uniwersytetu, w której drzemie potencjał społeczny ze względu na zachodnią ekspozycję względem słońca i walory krajobrazowe jest na chwilę obecną jedynie zielonym nieużytkiem. Prezentowana koncepcja zakłada aktywowanie Małego Rynku poprzez oddanie placu mieszkańcom, dzięki ograniczeniu ruchu kołowego do jednokierunkowej jezdni, reaktywowanie skarpy poprzez wkomponowanie w nią przyszłego budynku uniwersyteckiego i urządzenie jej jako trawiastego ogrodu dzięki czemu zyska ona funkcję rekreacyjną wykorzystującą swoją zachodnią ekspozycję i walory krajobrazowe. Zaprojektowaliśmy również dwa połączenia komunikacyjne z Uniwersytetem znajdującym się na skarpie w formie schodów wpompowanych w skarpę oraz dodatkową przestrzeń – kieszeń placu – zorganizowaną wokół murów dawnej ceglanej wieży, którą docelowo proponujemy obudować szklanym pawilonem o funkcji wystawienniczo-gastronomicznej.

**Plac Św. Sebastiana ** Podobnie jak w przypadku Małego Rynku aktywność społeczna mieszkańców została zdominowana przez aktywność parkingową posiadaczy samochodów. Ostatnią ostoją relacji międzyludzkich jest niewielki zielony skwer zorganizowany wokół ogólnodostępnych miejsc postojowych. Możliwości realizowania aspiracji społecznych mieszkańców zostały ograniczone do siedzenia na kilku ławkach oraz spaceru wokół klombów zieleni. Prezentowana koncepcja zakłada aktywowanie Małego Rynku poprzez: • ograniczenie ruchu kołowego do przejazdu ulicą Łagowskiego, jednokierunkowego przejazdu ulicą Malczewskiego w kierunku ulicy Łagowskiego; • wprowadzenie ciągu pieszo-jezdnego na przedłużeniu ulicy Staromiejskiej - tylko ruch lokalny na potrzeby mieszkańców, imprez okolicznościowych oraz dostaw dla lokali usługowych; • wyłączenie z ruchu kołowego wzdłuż południowo-zachodniej pierzei placu - pomiędzy ulicą Malczewskiego i ulicą Staromiejską; • zmiana charakteru przestrzeni polegająca na połączeniu walorów skweru i placu miejskiego; • takiego zagospodarowania placu, który zapewni wielowariantowość spędzania czasu w tej przestrzeni, co w efekcie ma sprzyjać rozwojowi lokalnego ekosystemu relacji społecznych. Zgodnie z tym zamierzeniem zaprojektowano, na osi kościoła, niewielki plac dający przestrzeń dla aktywności społecznej - wydarzeń kulturalnych, happeningów artystycznych, wystaw plenerowych, lekcji tańca na świeżym powietrzu, wydarzeń religijnych, ma stanowić miejsce dla miejskiej choinki bożonarodzeniowej, zimowe lodowisko dla dzieci. Wokół placu zorganizowano przestrzeń rekreacyjną będącą połączeniem elementów zieleni i miejskich mebli – od strony ulicy Malczewskiego zachowano istniejący szpaler drzew pomiędzy którymi ustawiono miejskie meble w formie wielofunkcyjnych ławek, od strony ulicy Staromiejskiej zaprojektowano wznoszącą się posadzkę tworzącą na krawędzi siedzisko a w środku trawiasty dywan.**