Konkurs Akademik UW
2018, wyróżnienie w konkursie SARP
Powierzchnia: 4 100 m2
Lokalizacja: Warszawa, Ordona
Inwestor: MS Waryński Development

Zespół: Tomasz Karpiński, Arkadiusz Wróblewski, Bartłomiej Citko, Anita Frączyk, Marcin Kurman, Beata Ławnicka, Katarzyna Żyngiel

Współpraca: PEAK Piotr Pietruczak

Akademik to miejsce, które łączy przeciwieństwa. Dualizm jest wpisany w kod genetyczny tego rodzaju obiektów. Akademik jest domem dla introweryka i „duszy towarzystwa”, miejscem wypoczynku oraz pracy i nauki, jest w nim miejsce na indywidualne skupienie i pracę zespołową. Nowy akademik ma „tu i teraz” budować przestrzeń i aktywizować życie studenckie, ale jednocześnie powinien być projektowany z myślą o tym, że w przyszłości na terenie powstaną kolejne gmachy, które łącznie mają tworzyć spójną urbanistycznie tkankę Kampusu. Poszukiwaliśmy architektury budynku oraz jego relacji z istniejącym i przyszłym otoczeniem, która będzie budowała harmonijne współistnienie przeciwstawnych przestrzeni, funkcji, pojęć, odczuć, znaczeń. Budynek ukształtowaliśmy na planie litery „C” z dziedzińcem otwartym na południe. Główna oś Kampusu biegnąca od ulicy Puławskiej do ulicy Sulimy, a w zamierzeniu aż do ulicy Bełdan, przecina w poziomie parteru skrzydło wschodnie i zachodnie budynku, ślizgając się wzdłuż południowej elewacji wewnątrz dziedzińca, gdzie znajduje się główne wejście.

Plan litery „C” organizuje główne przestrzenie publiczne Kampusu – Plac Centralny, który dostaje swoją architektoniczną oprawę w postaci zachodniej elewacji akademika, oraz Plac Wejściowy przyległy do projektowanej osi Kampusu bezpośrednio przy wschodnim przejściu bramnym. Jednocześnie utworzony został dziedziniec z trzech stron zamknięty elewacjami budynku, a otwarty na południe – na teren zielony Kampusu i dalej na tereny rekreacyjne wokół Potoku Służewieckiego. Wskazany plan pozwala zrealizować ideę jednoczesnego otwarcia i zamknięcia przestrzeni. Trzy elewacje budynku wydzielają dziedziniec, tworząc niepowtarzalne i zdefiniowane miejsce, jednocześnie nie czyniąc go wyizolowanym i niedostępnym. Projektowany budynek jest pierwszym krokiem w stronę kompleksowej przebudowy i rozbudowy Kampusu Służewiec w oparciu o spójne założenia urbanistyczne, mające na celu stworzenie tętniącego życiem ośrodka akademickiego, na miarę ambicji i aspiracji Uniwersytetu Warszawskiego.