Akademik Modzelewskiego
2022
Powierzchnia: 18 442 m2
Lokalizacja: Warszawa, ul. Modzelewskiego
Inwestor: Student Depot

Zespół: Tomasz Karpiński, Arkadiusz Wróblewski, Anita Frączyk, Agata Tomińska

Współpraca: PF PROJEKT, PROFEN, AZET, MIXD, Piotr Banak

Skrzyżowanie ulic Modzelewskiego i Alei Wilanowskiej to miejsce otoczone luźną zabudową, pozbawione akcentów architektonicznych – dlatego projektowany akademik ma szansę na dopełnienie kompozycji urbanistycznej okolicy. Założenia planu miejscowego precyzyjnie określają linię zabudowy dla budynku, co istotnie wpływa na jego bryłę. Elewacje po stronie placu miejskiego, ulic Modzelewskiego i alei Wilanowskiej usytułowane zostały w linii zabudowy ciągłej, a budynek od północy i wschodu kończy się w ostrej granicy działki. Dominanta wysokościowa stanowi główną bryłę budynku i tworzy ścianę placu miejskiego na zakończeniu odcinka ul. Modzelewskiego. Bryła wznosi się schodkowo, otaczając plac miejski i osiąga wysokość od ośmiu do trzynastu kondygnacji. Elewacja zachodnia tworzy sześciokondygnacyjną pierzeję ulicy Modzelewskiego.

Od strony placu bryłę tworzą charakterystyczne uskoki prostopadłościennych brył podążających za skośnymi liniami zabudowy, których geometrię podkreślają międzykondygnacyjne pasy. Zabieg ten nie tylko tworzy architekturę elewacji, ale pozwala też na stworzenie ustawnych, prostokreślnych pokoi mieszkalnych. Kompozycję elewacji tworzą gładkie, tynkowane powierzchnie w kolorze złamanej bieli z modułowym podziałem. Charakteru architekturze nadaje światłocień uskakujących brył od strony placu oraz wystających obramowań okien po stronie ul. Modzelewskiego i Al. Wilanowskiej. Architektura placu jest pochodną rozwiązań bryły akademika - moduły posadzki łączą się z tektoniczną elewacją, tworząc grafikę z kwadratowych pól.