Osiedle Wałbrzyska

Główne elewacje trapezoidalnych brył podążają w kierunku przyległych do nich ulic i stają się, z jednej strony dopełnieniem zabudowy skrzyżowania ulicy Wałbrzyskiej z ulicą Wróbla, a z drugiej - z ulicą Studencką. Dwie bryły o jednakowym wyrazie architektonicznym uspokoiły nieco chaotyczny krajobraz tego rejonu. Projekt odchodzi od typowej dla budynków mieszkalnych, powtarzalności elementów kształtujących wizerunek elewacji na rzecz niepowtarzalności usytuowania otworów okiennych i wnęk loggi, co zbliża klimatem zaprojektowane budynki do architektury właściwej willom miejskim tej części Mokotowa.

Inwestor: SM Mokotów
Lokalizacja: Warszawa, Wałbrzyska
Powierzchnia: 5 251 m2