Rewitalizacja centrum Myszkowa

Otrzymaliśmy pierwszą nagrodę w konkursie na rewitalizację centrum Myszkowa

Pierwszą nagrodę przyznano za:

 1. Najlepszą identyfikację problemów przestrzeni objętej opracowaniem.
 2. Dobre powiązania komunikacyjne w obszarze opracowania uwzględniające oczekiwania użytkowników.
 3. Przyjęcie właściwej skali podziału na elementy funkcjonalno-przestrzenne:
 4. placu przed dworcem jako głównego elementu założenia,
 5. otoczenia biblioteki jako strefy zieleni,
 6. ulicy Kościuszki z silnym powiązaniem z przejściem podziemnym pod torami kolejowymi.
 7. Trafną lokalizację centrum przesiadkowego ze wzorowym powiązaniem poszczególnych elementów: parkingu, przystanków, dojścia do dworca kolejowego.
 8. Rozwiązanie realne i podnoszące jakość przestrzeni wokół węzła komunikacyjnego.
 9. Dobudowę nowego, niewielkiego elementu funkcjonalnego do budynku „A” z zachowaniem autonomii historycznej części obiektu.
 10. Przyjęcie właściwej skali inwestycji dla budynku „B” i dobrze wpisane w otaczającą przestrzeń z podziałem na segmenty ułatwiające etapowanie przedsięwzięcia.
 11. Czytelność i kompleksowość informacji zawartych w pracy.

Inwestor:
Lokalizacja:
Powierzchnia: