Aktualności

Mieszkanie Plus Ratuszowa Warszawa

Program Mieszkanie +, osiedla z mieszkaniami na wynajem, to propozycja wychodząca naprzeciw potrzebom dużej grupy rodzin. Tak więc zaprojektowaliśmy Osiedle „DOM PRASKI” z dbałością o takie rozwiązania w sferze urbanistycznej, które sprzyjają integracji mieszkańców bez względu na formę użytkowania lokali mieszkalnych. Jak sama nazwa wskazuje, zaprojektowaliśmy przestrzeń współuczestniczącą w pisaniu scenariusza życia mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że dobra przestrzeń pomaga budować i kształtować tożsamość mieszkańców, wpływać na postawy żyjących wspólnie ludzi.

Projektowane osiedle czerpie z tradycji przestrzennych obu sąsiednich historycznych osiedli.

Zewnętrzna obudowa projektowanego osiedla nawiązuje skalą oraz tektoniką brył do architektury osiedla Praga II.

Wnętrze osiedla powstało w duchu osiedla Praga I, jako kompozycja czterech prostopadłościennych budynków, ustawionych równolegle z niewielkim przesunięciem, otwierającym możliwość kształtowania akcentów architektonicznych na zamknięciach kadrów widokowych. Ustanowiono dominantę przestrzenną w postaci piątego budynku ustawionego pod kątem 90 stopni względem pozostałych, który komponuje główną przestrzeń społeczną osiedla.

Fizyczne granice osiedla tworzy zabudowa pierzejowa wzdłuż ulic Brechta, Borowskiego i Ratuszowej. Zabudowie nadano tektonikę, która w odbiorze wizualnym dzieli bryłę na trzy wyraziste zespoły architektoniczne, odpowiadające trzem narożnikom terenu inwestycji i zarazem stronom świata. Do wnętrza osiedla prowadzą cztery wejścia – po jednym od strony każdej z ulic. Przejścia bramne oraz wąskie przejście między budynkami od południa wprowadzają gości i użytkowników do wydzielonej przestrzeni półpublicznej.

Wewnątrz osiedla zaprojektowano pięć budynków, z których cztery ustawiono w relacji północ-południe, a jeden - wschód-zachód, tzw.: „budynek centralny”. Wokół budynku centralnego zaprojektowano główne tereny rekreacyjne i społeczne, dwa placyki zabaw oraz strefę usługową, skupioną w parterze północnego zespołu zabudowy pierzejowej.

Budynek centralny stanowi punkt nawigacyjny dla mieszkańców i gości osiedla. Przez osiedle prowadzi ciąg spacerowy na osi ulicy Skoczylasa. Łączy on przejście bramne, przejście przez budynek centralny i południowe wejście na osiedle. Poprzez przełamania ciągu kadruje on przestrzenie osiedla w unikatowy sposób.

Dla osób szukających ciszy i spokoju, na uboczu dedykowany jest zielony skwer, zadaszony koronami sześciu wysokich drzew.

Budynki wewnątrz osiedla stanowią bardzo kameralną zabudowę sprzyjającą budowaniu relacji sąsiedzkich i towarzyskich – w każdym z nich zaprojektowano od 24 do 30 mieszkań w układzie dwuklatkowym. W przypadku zabudowy pierzejowej, o zdecydowanie większej skali, zadbano o taki podział bryły i układu komunikacji, aby w sposób czytelny wydzielić zespoły sąsiedzkie.

Nasze osiedle połączyliśmy z otaczającym układem ulic przez trzy przejścia bramne: na ulicę Jagiellońską, przy której znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe; na ulicę Borowskiego oraz przejście na ulicę Ratuszową.

Miejscem sprzyjającym kontaktom całej społeczności osiedla jest centrum lokalne usytuowane wokół budynku centralnego. W tym obszarze zieleń, place zabaw, posadzki terenowe, mała architektura, witryny i elewacje lokali usługowych mogą być pretekstem do opowiedzenia historii osiedla. Zaprojektowaliśmy przed budynkiem centralnym skwer, dając możliwość wspólnego przeżywania ważnych wydarzeń i wpierając w ten sposób budowanie wspólnoty osiedlowej.

Proponujemy, aby w centrum lokalnym znalazły się usługi dedykowane mieszkańcom w różnym wieku, i o różnych zainteresowaniach. Lokale usługowe u zbiegu ulic Brechta i Borowskiego, zaprojektowaliśmy na przestrzał, z witrynami zarówno po stronie ulic, jak i od strony wnętrza osiedla. W przejściu bramnym na osi ul. Skoczylasa zaplanowaliśmy lokale o funkcji gastronomicznej i towarzyskiej, dla mieszkańców Osiedla, jak również mieszkańców osiedla Praga II, sprzyjając w ten sposób integracji międzyosiedlowej.

Projektując to osiedle nie zapomnieliśmy o jego ekonomice projektując więcej powierzchni użytkowej niż było to zadane