Akademik

Główne zadania postawione przed projektantami to stworzenie ekonomicznego i wydajnego domu studenckiego o wyróżniającej się architekturze, oraz zgodnie z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wstępne założenia projektowe to realizacja obiektu dla minimum 450 mieszkańców, optymalne rozmieszczenie przestrzeni wspólnych w budynku, lokalizacja usług w parterach, oraz spełnienie potrzeb parkingowych założenia na jednej kondygnacji podziemnej. W wyniku pracy nad budynkiem akademika zostały spełnione wszystkie założenia formalne, obrany został klarowny kierunek estetyczny budynku, natomiast układ funkcjonalny pozwolił na zaprojektowanie pokoi dla 517 przyszłych mieszkańców akademika.