See other projects  Download/Print
4am architekci logo

Zespół budynków mieszkalnych z usługami

Warszawa, ul.Wałbrzyska róg ul. Studenckiej i ul. Wróbla
In progress

Główne elewacje trapezoidalnych brył podążają w kierunku przyległych do nich ulic i stają się dopełnieniem zabudowy skrzyżowań ulicy Wałbrzyskiej z ulicą Wróbla oraz Studencką. Dwie bryły o jednakowym wyrazie architektonicznym uspokoiły nieco chaotyczny krajobraz tego rejonu. Projekt odchodzi od typowej dla budynków mieszkalnych powtarzalności elementów kształtujących wizerunek elewacji, na rzecz niepowtarzalności usytuowania otworów okiennych i wnęk loggi, co zbliża klimatem projektowane budynki do architektury właściwej willom miejskim tej części Mokotowa.

4am architekci s.c., ul. S. Nowakowskiego 26 lok. 28, 00-668 Warszawa +48 22 468 04 68 architekci@4am.com.pl