See other projects  Download/Print
4am architekci logo

Powiśle "Przywróćmy Miastu Rzekę"

Warszawa, ul. Wybrzeże kościuszkowskie
Competition

„Przywróćmy Miastu Rzekę” to nasza inicjatywa, mająca na celu wywołanie na nowo dyskusji o zagospodarowaniu brzegów Wisły, i doprowadzenie do zmian w prawie miejscowym, bo MIASTO to nasze wspólne dobro! To kontrpropozycja dla sugerowanego przez Miasto kierunku rozwoju, który nie wykorzystuje potencjału infrastrukturalnego tego rejonu, zakładając niską intensywność zabudowy, tworzącą luźny układ budynków oraz projekt 2 hal sportowych, dublujących funkcję wcześniej zaplanowanych na te cele rejonów, np. błoni Stadionu Narodowego czy terenu Cypla Czerniakowskiego.

4am architekci s.c., ul. S. Nowakowskiego 26 lok. 28, 00-668 Warszawa +48 22 468 04 68 architekci@4am.com.pl